"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

CENTRE DE CERCETARE

Nr. Crt. Denumire
1 BAZA DE CERCETARE CU UTILIZATORI MULTIPLI – BAZA DE CERCETARE PENTRU MONITORIZAREA INDICATORILOR ECOLOGICI SI BIOECONOMICI AI UNOR SPECII HORTICOLE LA NIVEL ZONAL
Vizualizare Fisa Sintetica de Descriere a centrului
2 CENTRU DE CERCETARE PENTRU CULTURA PAJIŞTILOR CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII ŞI AGROTURISM (Preajba -Rânca)
Vizualizare Fisa Sintetica de Descriere a centrului
3 CONSERVAREA ŞI VALORIFICAREA RESURSELOR ECOLOGICE
Vizualizare Fisa Sintetica de Descriere a centrului
4 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU VALORIFICAREA TERENURILOR NISIPOASE DIN OLTENIA
Vizualizare Fisa Sintetica de Descriere a centrului
5 CENTRU DE CERCETARE ŞI CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ CARACAL
Vizualizare Fisa Sintetica de Descriere a centrului
6 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU CALITATEA ŞI SIGURANŢA ALIMENTELOR
Vizualizare Fisa Sintetica de Descriere a centrului
7 CENTRUL DE CERCETARE PENTRU MĂSURĂTORI TERESTRE ŞI CADASTRU
Vizualizare Fisa Sintetica de Descriere a centrului