Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

ÎN PERIOADA 30 IULIE – 31 AUGUST 2022 NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII

Program de lucru al secretariatului in perioada 30 Iulie – 31 August

ÎN PERIOADA 30 IULIE – 31 AUGUST 2022 NU SE ELIBEREAZĂ ACTE DE STUDII
(dosare de admitere, adeverințe, diplome de bacalaureat pentru absolvenți sau exmatriculați, diplome de licență, diplome de master, situații școlare, foi matricole, adeverințe absolvent, legitimații etc.),
SECRETARIATUL FIIND ÎN CONCEDIUL LEGAL DE ODIHNĂ.