"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Conducerea facultatii

Functia Activitatea Nume si Prenume Grad didactic si stiintific E-mail
DECAN Management universitar ALEXANDRU TUDOR Prof. univ. dr. alexandruntudor@yahoo.com
PRODECAN Prodecan cu activitatea didactică și asigurarea calității BORUZ SORIN PETRUȚ Conf. univ. dr boruz.sorin@gmail.com
PRODECAN Prodecan cu probleme studențești și baza materială COLĂ MUGUREL Conf. univ. dr. colamugurel@yahoo.com
PRODECAN Prodecan cu cercetarea științifică comunicare internațională și imagine academică NICULESCU MARIANA Conf. univ. dr. mniculescum@yahoo.com
DIRECTOR DEPARTAMENT Tehnologii Agricole și Silvice CICHI MIHAI Conf. univ. dr. mihaicichi@gmail.com
DIRECTOR DEPARTAMENT Măsurători Terestre – Management – Mecanizare MILUȚ MARIUS Șef lucr. dr. milutmarius@yahoo.com