"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educationala IULIE 2020

PERIOADĂ ÎNSCRIERI ADMITERE SESIUNEA IULIE: 06-18 IULIE 2020 / Program înscrieri: Luni-Vineri 9,00-15,00; Sâmbătă-Duminică: 9,00-12,00

AFIȘAREA REZULTATELOR: 18 IULIE 2020


(!) Inexistenta


CRITERII DE ADMITERE: MEDIA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 100%

CRITERII DE DEPARTAJARE:

 1. Nota la Bacalaureat la Limba si literatura romana – proba scrisa
 2. Nota la Bacalureat la Proba obligatorie a profilului – proba scrisa


18 IULIE – Afișare rezultate; 20-23 IULIE confirmare locuri.

Candidaţii declaraţi admişi pe locurile de la buget sau taxă zi, care la înscriere nu au prezentat actele de studii în original, sunt obligaţi ca în perioada 20-23 iulie să depună actele în original.

Candidaţii declaraţi admişi (zi buget, zi taxă, IFR), vor achita obligatoriu taxa de înmatriculare (150 ron) în intervalul 20-23 iulie, ocazie cu care vor încheia şi contractul cadru de studii. 


TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (ZI) și 6000 ron (I.F.R.)
 • Diploma de bacalaureat şi foaie matricolă în original sau adeverinţă de absolvire pentru promoţia 2020;
 • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie xerox;
 • Copie xerox act de identitate;
 • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
 • 2 (două) fotografii – tip buletin;
 • un dosar mapă;
 • 30 coli xerox;
 • Chitanţă pentru taxa de înscriere şi fişă de înscriere (de la Comisia de admitere);
 • Adeverinţă din care să rezulte calitatea de student integralist însoţită de situaţia şcolară pentru studenţii înscrişi la a doua specializare (cu specificația BUGET sau TAXĂ);
 • Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta precum şi diploma de absolvire pentru studenţii de colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare, în original sau copie legalizată.
SPECIALIZARE BUGET TAXA IFR
AGRONOMIE
Agricultură 55* 45 75
Montanologie 25 35 -
INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare 30 20 -
INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători Terestre şi Cadastru 30 20 -
SILVICULTURĂ
Silvicultură 29 21

*1 (unu) loc rrom

Regulament_organiz_si_desf_concurs_de_admitere_2020_2021_v1

https://www.ucv.ro/admitere/