"Prin educaţie vei ajunge sa iubesti miscarea în natură, până la cel mai mic detaliu."

Oferta Educatională Master IULIE 2020

06-14 iulie 2020 – înscrierea candidaților, program luni – vineri 09,00 – 15,00, sâmbătă – duminică 09.00 – 12,00; Afișare rezultate – 16 iulie; Confirmare locuri 17-21 iulie
1. Media examenului de licenţă/diplomă 40%.

2. Media anilor de studii 40%.

3. Eseu motivațional 20%. (ESEU MOTIVATIONAL – MASTER)

Criterii de departajare

1. Nota la proba 1 a examenului de licență/diplomă (nota la proba scrisă).

2. Nota la proba 2 a examenului de licență/diplomă (nota la proiectul de diplomă).

16 iulie

TAXA DE INSCRIERE: 100 Ron
TAXA DE SCOLARIZARE: 3000 ron (Platibila in 3 rate)
  • Diploma de licență, diploma de bacalaureat şi suplimentul la diploma de licență în original sau adeverință de absolvire pentru promoția 2020;
  • Certificat de naştere şi căsătorie (după caz) – copie legalizată;
  • Copie xerox act de identitate;
  • Adeverinţă medicală de la medicul de familie;
  • 2 (două) fotografii – tip buletin;
  • un dosar mapă;
  • 30 coli xerox;
  • Chitanţă pentru taxa de înscriere sau acte doveditoare pentru scutirea de plată a taxei de înscriere (conform regulamentului de admitere);
  • Fişa de înscriere de la Comisia de admitere.

SPECIALIZARE BUGET + TAXA
Protecția Mediului în Agricultură 28 buget + 22 taxă
Management în Agroturism și Calitatea Produselor Agroalimentare 29* buget + 21 taxă
Consultanță și Management în Agricultură 28 buget + 22 taxă

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.

*1 (unu) loc rrom

https://www.ucv.ro/admitere/