Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Master

SE VA ORGANIZA CONCURS DE ADMITERE ON-LINE

SESIUNEA IULIE 2023

DOMENIUL AGRONOMIE – MODULE MASTERBUGET +
TAXA
Consultanță și Management în Agricultură50
Management în Agroturism și Calitatea Produselor Agroalimentare50
Protecția Mediului în Agricultură50

MASTER

  1. Confirmarea locului se face prin prin depunerea actelor de studii în original, semnarea contractului de studii și plata taxei de înmatriculare în cuantum de 150 lei, conform calendarului de admitere afișat (15.03-14.07.2023).
  2. Neconfirmarea locului până la data de 23.07.2023 atrage pierderea acestui loc obținut prin concurs
  3. Candidații declarați admiși cu taxă trebuie să achite prima tranșă (2500 LEI) în perioada 24-27 IULIE 2023.

Taxa se achită online, prin platformă sau prin transfer bancar (în acest caz, dovada plății trebuie încărcată în platformă, la secțiunea Taxe din modulul de admitere).

  • Achitarea taxelor de admitere (înscriere)
  • –  prin BRD în conturile:
    • RO48BRDE170SV46910431700
    • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • – prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.

IMPORTANT!

 Taxa de înscriere la concursul de admitere, studii de licenţă şi master este unică (100 lei), indiferent de numărul de opțiuni (facultăți/programe de studii) pentru care optează un candidat.

METODOLOGIE ADMITERE 2022-2023: https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2022/Metodologie_proprie_de_admitere_2022-2023.pdf

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat