Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Master

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

DOMENIUL AGRONOMIE – MODULE MASTERBUGET+TAXA
Consultanță și Management în Agricultură– buget+14 taxă
Management în Agroturism și Calitatea Produselor Agroalimentare– buget+15 taxă
Protecția Mediului în Agricultură– buget+18 taxă

ÎNSCRIERE ONLINE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022: https://evstud.ucv.ro/login.php

MASTER

  1. Confirmarea locului se face prin prin depunerea actelor de studii în original, semnarea contractului de studii și plata taxei de înmatriculare în cuantum de 150 lei, conform calendarului de admitere afișat (22-24.09.2022).
  2. Neconfirmarea locului până la data de 24.09.2022 atrage pierderea acestui loc obținut prin concurs
  3. Candidații declarați admiși cu taxă trebuie să achite prima tranșă (2500 LEI) în perioada 27-28 septembrie 2022.

Taxa se achită online, prin platformă sau prin transfer bancar (în acest caz, dovada plății trebuie încărcată în platformă, la secțiunea Taxe din modulul de admitere).

  • Achitarea taxelor de admitere (înscriere)
  • –  prin BRD în conturile:
    • RO48BRDE170SV46910431700
    • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • – prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.

IMPORTANT!

REZULTATE FINALE SEPTEMBRIE MASTERhttps://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php

 Taxa de înscriere la concursul de admitere, studii de licenţă şi master este unică (100 lei), indiferent de numărul de opțiuni (facultăți / programe de studii) pentru care optează un candidat.

METODOLOGIE ADMITERE 2022-2023: https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2022/Metodologie_proprie_de_admitere_2022-2023.pdf

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.