Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Baza materială

Spaţii de învăţământ

Începând cu anul 1949, Facultatea de Agricultură dispune de imobilul din strada Libertăţii nr. 19, amenajat cu săli de curs, săli de proiecte, laboratoare, cabinete, necesare desfăşurării procesului didactic într-o instituţie de învăţământ superior. Baza materială a facultăţii dispune şi de clădirile (halele) din str. Câmpia Islaz nr. 89, unde se găsesc laboratoarele necesare desfăşurării lucrărilor practice cu studenţii la disciplinele „Baza energetică pentru agricultură”, „Maşini agricole” şi „Maşini horticole”

Facultatea se încadrează în normativele recomandate de Ministerul Educaţiei Naţionale privind spaţiul ocupat pe student, în vederea realizării unui proces de învăţământ eficient.