Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Departamente

Măsurători Terestre, Management, Mecanizare – D31

Lista cadrelor didactice titulare

Director Departament,
Sef lucr. dr. CROITORU CONSTANTIN ALIN

Nr Crt.Grad Didactic si StiintificNume si Prenume – adresa instituțională
1.Prof. univ. dr.BRUMAR Dragomir – dragomir.brumar@edu.ucv.ro
2.Prof. univ. dr.CĂLINA Aurel – aurel.calina@edu.ucv.ro
3.Prof. univ. habil. dr.SĂRĂCIN Ion – ion.saracin@edu.ucv.ro
4.Prof. univ. habil. dr.ROȘCULETE Elena – elena.rosculete@edu.ucv.ro
5.Conf. univ. dr.BĂBUCĂ Nicolae – nicolae.babuca@edu.ucv.ro
6.Conf. univ. dr.BĂDESCU Gabriel – gabriel.badescu@edu.ucv.ro
7.Conf. univ. dr.BORUZ Sorin Petruţ – sorin.boruz@edu.ucv.ro
8.Conf. univ. dr.CĂLINA Jenica – jenica.calina@edu.ucv.ro
9.Conf. univ. dr.GLODEANU Mihnea – mihnea.glodeanu@edu.ucv.ro
10.Conf. univ. dr.PÂNZARU Radu Lucian – radu.panzaru@edu.ucv.ro
11.Conf. univ. dr.POPESCU Cătălin Viorel – viorel.popescu@edu.ucv.ro
12.Conf. univ. dr.POPESCU Cristian – cristian.popescu@edu.ucv.ro
13.Conf. univ. dr.MILUŢ Marius – marius.milut@edu.ucv.ro
14.Conf. univ. dr.STAN Ion – ion.stan@edu.ucv.ro
15.Sef lucrări univ. dr.CIOBOATĂ Marius – marius.cioboata@edu.ucv.ro
16.Sef lucrări univ. dr.CROITORU Alin – constantin.croitoru@edu.ucv.ro
17.Șef lucrări univ. dr.GRECU Florina – florina.grecu@edu.ucv.ro
18.Șef lucrări univ. dr.MEDELETE Dragos – dragos.medelete@edu.ucv.ro
19.Șef lucrări univ. dr.SUSINSKI Mihail – mihail.susinski@edu.ucv.ro
20.Șef lucrări univ. dr.VASILE Cristian – cristian.vasile@edu.ucv.ro
21.Șef lucrări univ. dr.BĂLAN Mihaela – mihaela.balan@edu.ucv.ro

Tehnologii agricole si silvice – D32

Lista cadrelor didactice titulare

Director Departament,
Conf. univ. dr. CICHI Mihai

Nr Crt.Grad Didactic si StiintificNume si Prenume – adresa instituțională
1.Prof. univ. dr.PARASCHIVU Marius –  aurelian.paraschivu@edu.ucv.ro
2.Prof. univ. dr.ROȘCULETE Cătălin – catalin.rosculete@edu.ucv.ro
3.Prof. univ. dr.SOARE Marin – marin.soare@edu.ucv.ro
4.Prof. univ. dr.STEFAN Marin – marin.stefan@edu.ucv.ro
5.Prof. univ. habil dr.VLADU Marius – marius.vladu@edu.ucv.ro
6.Prof. univ. habil. dr.BONCIU Elena – elena.bonciu@edu.ucv.ro
7.Prof. univ. habil. dr.OLARU Aurel Liviu – aurel.olaru@edu.ucv.ro
8.Prof. univ. habil dr.SĂVESCU Petre – petre.savescu@edu.ucv.ro
9.Prof. univ. habil. dr.MATEI Gheorghe – gheorghe.matei.73@edu.ucv.ro
10.Prof. univ. habil. dr.SOARE Rodica – rodica.soare@edu.ucv.ro
11.Conf. univ. dr.BONEA Dorina – dorina.bonea@edu.ucv.ro
12.Conf. univ. dr.CICHI Mihai – mihai.cichi@edu.ucv.ro
13.Conf. univ. dr.COLĂ Mugurel – mugurel.cola@edu.ucv.ro
14.Conf. univ. dr.CONSTANTINESCU Emilia – emilia.constantinescu@edu.ucv.ro
15.Conf. univ. dr.IANCU Paula – paula.iancu@edu.ucv.ro
16.Conf. univ. dr.NICULESCU Mariana – mariana.niculescu@edu.ucv.ro
17.Conf. univ. dr.NUȚĂ Silvestru – ilie.nuta@edu.ucv.ro
18.Șef lucrări univ. dr.CIOBANU Andi – andi.ciobanu@edu.ucv.ro
19.Șef lucrări univ. dr.COJOACĂ Florin – florin.cojoaca@edu.ucv.ro
20.Șef lucrări univ. dr.COLĂ Florica – florica.cola@edu.ucv.ro
21.Șef lucrări univ. dr.DOBRE Marian – marian.dobre@edu.ucv.ro
22.Șef lucrări univ. dr.OSICEANU Marin – marin.osiceanu@edu.ucv.ro
23.Șef lucrări univ. dr.PARASCHIVU Mirela – mirela.paraschivu@edu.ucv.ro
24.Șef lucrări univ. dr.PĂNIȚĂ Ovidiu – ovidiu.panita@edu.ucv.ro
25.Șef lucrări univ. dr.SĂLCEANU Călin – calin.salceanu@edu.ucv.ro
26.Șef lucrări univ. dr.PRIOTEASA Marilena Alina – marilena.prioteasa@edu.ucv.ro
27.Asist. univ. dr.DINUCĂ Nicolae Cătălin – nicolae.dinuca@edu.ucv.ro