Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Licență

SE VA ORGANIZA CONCURS DE ADMITERE ON-LINE: https://evstud.ucv.ro/login.php

SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023

DOMENII – SPECIALIZĂRIBUGET TAXĂIFR
DOMENIUL AGRONOMIE
Agricultura: Inginer agronom; Manager de întreprindere mica și/sau mijlocie în agricultură; silvicultură; vânătoare, piscicultură şi pescuit; Inginer de cercetare; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii).24*2146
Montanologie: Inginer agronom; Manager de fermă agro‐turistică; Manager de întreprindere mică şi/sau mijlocie în agricultură; Inginer de cercetare în protecția plantelor şi protecția mediului; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii).631
DOMENIUL SILVICULTURĂ
Silvicultura: Inginer silvic; Garda forestieră; Poliția silvică; Inginer ecolog; Controlor vamal.15
DOMENIUL INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători terestre și cadastru: Inginer topograf; Inginer geodez; Proiectant inginer geodez; Expert evaluator de proprietati imobiliare.112
DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul și expertiza produselor alimentare: Inginer în industria alimentară; Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație, berii, vinului ş.a.); Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii); Inspector de specialitate în organe şi organisme de control ale statului.4**23

*1 LOC RROM

**1 LOC ABSOLVENȚI CU DIPLOMĂ DE BACALAUREAT PROVENIȚI DIN SISTEMUL DE PROTECȚIE SOCIALĂ

1 LOC ROMÂNI DE PRETUTINDENI – FĂRĂ BURSĂ – AGRICULTURĂ

1 LOC ROMÂNI DE PRETUTINDENI – CU BURSĂ – SILVICULTURĂ

LICENȚĂ

REZULTATE FINALE ADMITERE SEPTEMBRIE 2023 – LICENȚĂ: https://evstud.ucv.ro/rezultate-admitere/dashboard.php

Taxa de înmatriculare se achită online, prin platformă sau prin transfer bancar (în acest caz, dovada plății trebuie încărcată în platformă, la secțiunea Taxe din modulul de admitere).

  • Achitarea taxelor de admitere (înscriere și înmatriculare)
  • prin portalul web EvStud (evstud.ucv.ro), cu cardul bancar
  • numerar la Casieria universității (Str. Libertăţii, nr. 19, Complex Agronomie, Căminul 4) prin BRD în conturile:
    • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
    • RO48BRDE170SV46910431700

IMPORTANT!

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU CANDIDAȚII ADMIȘI LA LICENȚĂ SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023! ÎN PERIOADA 13 – 17 SEPTEMBRIE 2023, CANDIDAȚII ADMIȘI VOR CONFIRMA LOCUL PRIN PLATA TAXEI DE ÎNMATRICULARE (150 RON). TAXA SE POATE ACHITA PRIN PLATFORMA DE ADMITERE SAU LA CASIERIA UNIVERSITĂȚII! NEACHITAREA TAXEI DE ÎNMATRICULARE DUCE LA PIERDEREA LOCULUI OBȚINUT PRIN CONCURSUL DE ADMITERE!!

METODOLOGIE ADMITERE 2023-2024: https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2023/Metodologie_proprie_de_admitere_2023-2024.pdf

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.

ADMITERE CETĂȚENI STRĂINI

ADMITERE ROMÂNI DE PRETUTINDENI: https://www.ucv.ro/admitere/rom%C3%A2ni_de_pretutindeni/

ADMITERE CETĂȚENI STRĂINI: https://www.ucv.ro/admitere/studenti_straini/