Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Licență

SE VA ORGANIZA CONCURS DE ADMITERE ON-LINE

SESIUNEA IULIE 2023

DOMENII – SPECIALIZĂRIBUGET+
TAXA
IFR
DOMENIUL AGRONOMIE
Agricultura: Inginer agronom; Manager de întreprindere mica și/sau mijlocie în agricultură; silvicultură; vânătoare, piscicultură şi pescuit; Inginer de cercetare; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii).10075
Montanologie: Inginer agronom; Manager de fermă agro‐turistică; Manager de întreprindere mică şi/sau mijlocie în agricultură; Inginer de cercetare în protecția plantelor şi protecția mediului; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii).60
DOMENIUL SILVICULTURĂ
Silvicultura: Inginer silvic; Garda forestieră; Poliția silvică; Inginer ecolog; Controlor vamal.50
DOMENIUL INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători terestre și cadastru: Inginer topograf; Inginer geodez; Proiectant inginer geodez; Expert evaluator de proprietati imobiliare.50
DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul și expertiza produselor alimentare: Inginer în industria alimentară; Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație, berii, vinului ş.a.); Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii); Inspector de specialitate în organe şi organisme de control ale statului.60

LICENȚĂ

  1. Confirmarea locului se face prin prin depunerea actelor de studii în original, semnarea contractului de studii și plata taxei de înmatriculare în cuantum de 150 lei, conform calendarului de admitere afișat (20-24.07.2023).
  2. Neconfirmarea locului până la data de 24.07.2023 atrage pierderea acestui loc obținut prin concurs
  3. Candidații declarați admiși cu taxă trebuie să achite prima tranșă (2000 LEI – ZI, 2500 I.F.R.) în perioada 25-30 IULIE 2023. OBLIGATORIU SE ÎNCARCĂ CHITANȚA DACĂ TAXA ESTE ACHITATĂ LA CASIERIE.

Taxa se achită online, prin platformă sau prin transfer bancar (în acest caz, dovada plății trebuie încărcată în platformă, la secțiunea Taxe din modulul de admitere).

ÎNSCRIERE ONLINE SESIUNEA IULIE 2023: https://evstud.ucv.ro/login.php

  • Achitarea taxelor de admitere (înscriere)
  • –  prin BRD în conturile:
    • RO48BRDE170SV46910431700
    • RO47BRDE170SV71982041700  – pentru plata cu numerar, la ghiseu
  • – prin aplicația de înscriere online, cu cardul bancar.

IMPORTANT!

 Taxa de înscriere la concursul de admitere, studii de licenţă şi master este unică (100 lei), indiferent de numărul de opțiuni (facultăți/programe de studii) pentru care optează un candidat.

METODOLOGIE ADMITERE 2022-2023: https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2022/Metodologie_proprie_de_admitere_2022-2023.pdf

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.