Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Licență

DOMENII – SPECIALIZĂRIBUGETTAXAIFR
DOMENIUL AGRONOMIE
Agricultura: Inginer agronom; Manager de întreprindere mica și/sau mijlocie în agricultură; silvicultură; vânătoare piscicultură şi pescuit; Inginer de cercetare; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii)554575
Montanologie: Inginer agronom; Manager de fermă agro‐turistică; Manager de întreprindere mică şi/sau mijlocie în agricultură; Inginer de cercetare în protecția plantelor şi protecția mediului; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii)2535
DOMENIUL SILVICULTURĂ
Silvicultura: Inginer silvic; Garda forestieră; Poliția silvică; Inginer ecolog; Controlor vamal2624
DOMENIUL INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători terestre și cadastru: Inginer topograf; Inginer geodez; Proiectant inginer geodez; Expert evaluator de proprietati imobiliare2723
DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul și expertiza produselor alimentare: Inginer în industria alimentară; Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare (industria; cărnii; laptelui; uleiului; zahărului; panificație; berii; vinului ş.a.); Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii); Inspector de specialitate în organe şi organisme de control ale statului2733

ÎNSCRIERE ONLINE SESIUNEA IULIE 2022: https://evstud.ucv.ro/login.php

METODOLOGIE ADMITERE 2022-2023: https://www.ucv.ro/pdf/admitere/2022/Metodologie_proprie_de_admitere_2022-2023.pdf

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat.