Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Licență

SE VA ORGANIZA CONCURS DE ADMITERE ON-LINE: https://evstud.ucv.ro/login.php

SESIUNEA IULIE 2024

DOMENII – SPECIALIZĂRIBUGET TAXĂIFR
DOMENIUL AGRONOMIE
Agricultura: Inginer agronom; Manager de întreprindere mica și/sau mijlocie în agricultură; silvicultură; vânătoare, piscicultură şi pescuit; Inginer de cercetare; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii).781875
Montanologie: Inginer agronom; Manager de fermă agro‐turistică; Manager de întreprindere mică şi/sau mijlocie în agricultură; Inginer de cercetare în protecția plantelor şi protecția mediului; Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii).28**31
DOMENIUL SILVICULTURĂ
Silvicultura: Inginer silvic; Garda forestieră; Poliția silvică; Inginer ecolog; Controlor vamal.2820
DOMENIUL INGINERIE GEODEZICĂ
Măsurători terestre și cadastru: Inginer topograf; Inginer geodez; Proiectant inginer geodez; Expert evaluator de proprietati imobiliare.3316
DOMENIUL INGINERIA PRODUSELOR ALIMENTARE
Controlul și expertiza produselor alimentare: Inginer în industria alimentară; Inginer de cercetare în controlul calității produselor alimentare (industria cărnii, laptelui, uleiului, zahărului, panificație, berii, vinului ş.a.); Profesor de specialitate în învățământul preuniversitar și universitar (în condițiile legii); Inspector de specialitate în organe şi organisme de control ale statului.33*26
* 1 LOC pentru absolvenții proveniți din sistemul de protecție socială – conf. art. 20 alin (2) din Regulamentul propriu de admitere

** 1 LOC pentru absolvenții cu cerințe educaționale speciale/dizabilități – conf. art. 20 alin (3) din Regulamentul propriu de admitere

1 LOC RROM – specializarea Agricultură

LICENȚĂ

https://www.ucv.ro/admitere/romani/acte_inscriere_online.php

Această imagine are atributul alt gol; numele fișierului este image-1-1024x385.png

Notă:

Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere la admitere următoarele categorii de candidaţi:

  • copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat;
  • copiii tuturor salariaţilor de la Universitatea din Craiova;
  • candidaţii orfani de ambii părinţi, cei proveniţi de la centrele de plasament sau din plasament familial.

Alte situaţii de scutire la plata taxelor de înscriere vor fi analizate, de la caz la caz, de comisiile de admitere ale facultăţilor.

  • Achitarea taxelor de admitere (înscriere și înmatriculare)
  • prin portalul web EvStud (evstud.ucv.ro), cu cardul bancar
  • numerar la Casieria universității (Str. Libertăţii, nr. 19, Complex Agronomie, Căminul 4).

Taxa de înscriere la concursul de admitere, studii de licenţă şi master este unică (200 lei), indiferent de numărul de opțiuni (facultăți/programe de studii) pentru care optează un candidat!

Confirmarea locului ocupat se face prin:

Plata taxei de înmatriculare de către candidat – 100 lei;

Depunerea actelor în original pentru toți candidaţii declaraţi admişi;

Plata primei tranșe de școlarizare pentru candidații declarați admiși la taxă (conform calendarului de admitere).

Repartizarea pe specializări se va face imediat după admitere, conform opțiunilor fiecărui candidat!