Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

BURSE SEM. I (2023-2024)

NOTA: STUDENȚII DE LA CICLURILE DE LICENȚĂ ȘI MASTER, CURSURI CU FRECVENȚĂ, BUGET ȘI TAXĂ, CARE SUNT INTEGRALIȘTI ȘI AU OBȚINUT MEDIA MINIMĂ 8 (OPT) ÎN ANUL UNIVERSITAR 2022/2023 (MEDIA 8 LA ADMITERE PENTRU STUDENȚII DIN ANUL I) SUNT ELIGIBILI PENTRU ACORDAREA BURSEI DE PERFORMANȚĂ ACADEMICĂ ÎN ANUL UNIVERSITAR 2023/2024. ÎN ACEST SENS TOȚI STUDENȚII CARE ÎNDEPLINESC ACESTE CONDIȚII TREBUIE SĂ DEPUNĂ OBLIGATORIU PÂNĂ PE DATA DE 17 NOIEMBRIE 2023, ÎN ORIGINAL, LA SECRETARIAT, ANEXA 3 (DECLARAȚIE).

Pentru studenții beneficiari de burse, vor deschide un cont bancar la una dintre urmatoarele banci agreate de UCV:   BRD, BCR, ING, RAIFFEISEN si vor trimite extrasele de cont pe adresa: burse.ucv@gmail.comPe extrasul de cont avem rugamintea sa fie trecute: facultatea si obigatoriu CNP-ul studentului.

Pentru detalii referitoare la bursele restante (lunile anterioare lunii curente), se pot solicita informatii la adresa de e-mail: directia.economica@ucv.ro  sau la tel: 0351/403325.

Appel à candidature au programme de bourses du gouvernement français 2023

Bursele Guvernului Francez – Master, Doctorat și Postdoctorat

Studenții pot să găsească acolo Ghidul practic, precum și Nota explicativă.