Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Doctorat

ȘCOALA DOCTORALĂ DE INGINERIA RESURSELOR ANIMALE ȘI VEGETALE (IRAV)

Regulament admitere doctorat IRAV

Regulament finalizare doctorat IRAV

Regulamentul școlii doctorale IRAV

Norme redactare teza IRAV

Propuneri teme de cercetare doctorat 2022– 2023 

https://www.ucv.ro/invatamant/educatie/programe_doctorat/admitere_teme_propuse.php

Școala Doctorală în Școala doctorală de Ingineria Resurselor Vegetale și Animale (IRVA) este organizată în cadrul IOSUD al Universității din Craiova pentru două domenii de studii doctorale. Conducerea Scolii doctorale este asigurată de Consiliul IRVA constituit din profesori – conducători de doctorat, studenți doctoranzi din cadrul IRVA și profesori de la alte universități din țară.

Domenii de doctorat: 

1. AGRONOMIE

SpecializareConducător doctorat
GENETICĂ  ȘI  AMELIORAREA  PLANTELOR          Prof. univ. dr. ing. Elena BONCIU  – CV
PLANTE     FURAJERE                   Prof. univ. dr. ing. Constantin COTIGĂ  –  CV   
AGROFITOTEHNIE   Prof. univ. dr. ing. Liviu OLARU  –  CV
AGROCHIMIE   Prof. univ. dr. ing. Cătălin ROȘCULETE  –  CV   
AGROCHIMIE   Prof. univ. dr. ing. Elena ROȘCULETE  –  CV
FITOTEHNIE. CULTURA PLANTELOR DE CÂMP.   Prof. univ. dr. Gheorghe MATEI – CV

2. HORTICULTURĂ

SpecializareConducător doctorat
AMELIORAREA PLANTELOR HORTICOLE, CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII    Prof. univ. dr. ing.  Mihai BOTU  –  CV
POMICULTURĂ  Prof. univ. dr. ing. Sina Niculina COSMULESCU  –  CV   
VITICULTURĂ – OENOLOGIE  Prof. univ. dr. ing. Nicolae GIUGEA  –  CV 
PROTECŢIA PLANTELOR – ENTOMOLOGIE  Prof. univ. dr. ing. Ion MITREA  –  CV
PROTECŢIA PLANTELOR – FITOPATOLOGIE  Prof. univ. dr. ing. Rodi MITREA  –  CV
MICROBIOLOGIE  Prof. univ. dr. ing. Daniela Valentina POPA  – CV  Prof. univ. dr. Felicia TUȚULESCU – CV
LEGUMICULTURĂ  Prof. univ. dr. Rodica SOARE – CV

Directorul școlii doctorale: Prof.univ.dr. Ion MITREA – Universitatea din Craiova