Facultatea de Agronomie Craiova

Facultatea de Agronomie Craiova

Alegeri pentru Consiliul Facultății de Agronomie

STRUCTURA VIITORULUI CONSILIU AL FACULTĂȚII DE AGRONOMIE
așa cum rezultă din norma de reprezentare de 1/5 și minim 25% studenți

 • Departamentul Măsurători terestre, Management, Mecanizare D31 – 4 cadre didactice
 • Departamentul Tehnologii agricole și silvice D32 – 6 cadre didactice
 • 4 studenți

NUMĂR CANDIDAȚI ÎNSCRIȘI PENTRU CONSILIUL FACULTĂȚII DE AGRONOMIE

 • Departamentul Măsurători terestre, Management, Mecanizare – 4 cadre didactice
 • Departamentul Tehnologii agricole și silvice D32 – 6 cadre didactice
 • 6 studenți

            Conform Calendarul propriu al alegerilor pentru structurile și funcțiile de conducere la Universitatea din Craiova și Hotărârii Consiliului Facultății de Agronomie din data de 09.10.2023, alegerile membrilor cadre didactice și studenți pentru Consiliul facultății vor avea loc după cum urmează:

DATA, ORA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A ALEGERILOR

1. CADRE DIDACTICE

 • 06.11.2023, orele 8.30 – 15.00 în holul Aula Buia;
 • 08.11.2023, orele 8.30.-15.00 al doilea tur de scrutin, în cazul în care nu va fi cvorum.

2. STUDENȚI

 • 06.11.2023, orele 8.30 – 15.00 – hol Etaj 1;
 • 08.11.2023, orele 8.30.-15.00 al doilea tur de scrutin, în cazul în care nu va fi cvorum.

Având în vedere că numărul celor care și-au exprimat votul nu reprezinta cel puțin două treimi din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe lista electorală a studenților cu drept de vot, turul II va fi pe data de 08.11.2023, conform calendarul afișat pe site-ul facultății.

NOTĂ:

1. Metodologia de alegere a Consiliilor facultăților a fost adoptată în ședința Senatului Universității din Craiova la data de 07.09.2023 și poate fi accesată pe site-ul Universității din Craiova: http://www.ucv.ro.
2. Extras din Metodologia de alegere a Consiliilor facultăților (art.20 alin. 2 și 3):
(2) Fiecare votant cadru didactic sau de cercetare își exprimă opțiunea pentru toate departamentele facultății, în limita locurilor rezervate, ținând seama de faptul că buletinul de vot pe care sunt votate mai multe poziții decât cele menționate se va anula în totalitate.

(3) Fiecare votant student își exprimă opțiunea de vot, în limita locurilor ce revin studenților pentru Consiliul facultății, ținând seama de faptul că buletinul de vot pe care sunt votate mai multe poziții decât cele menționate se va anula.

ART. 6. Alegerile sunt validate dacă numărul celor care și-au exprimat votul reprezintă cel puțin două treimi din numărul persoanelor cu drept de vot înscrise pe listele electorale. Procedura de validare se aplică distinct pentru cele două categorii de votanți: cadre didactice și de cercetare, respectiv studenți.

LISTE NOMINALE DE CANDIDATURI PENTRU CONSILIUL FACULTĂȚII DE AGRONOMIE

În conformitate cu art.15 din Metodologia de alegere a consiliilor facultăților, se întocmesc Listele nominale de candidaturi pentru Consiliul Facultății de Agronomie, după cum urmează:

Lista candidaților studenți:

 1. BOCȘARU S. MARIUS COSTINEL TEODOR – Anul III, licență, Silvicultură;
 2. FLOAREI DARIUS R.M. OCTAVIAN ȘTEFAN – Anul II, licență,  Agricultură;
 3. MARA D. FLORIN ADRIAN  – Anul II, licență, Agricultură;
 4. MĂCIUCĂ M.S. MARIAN VALENTIN  – Anul II, licență, Măsurători terestre și cadastru;
 5. PĂUN C. IOANA TEODORA  – Anul II, Master, Consultanță și management în agricultură;
 6. VOICAN I. OTILIA MARIA – Anul II, licență, Măsurători terestre și cadastru.